juridiskais paziņojums

 

lietošanas noteikumi

 

Takeda piedāvā šo tīmekļa vietni un tās saturu vispārējas informācijas ieguves nolūkos. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz tīmekļa vietnes lietošanu. Takeda pieliks visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka informācija, kas tiek ievietota vietnē, ir precīza. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka Takeda nevar garantēt informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, paļaujoties uz šo informāciju. Takeda var mainīt šo informāciju jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem bez ierobežojumiem vai atrunām.

 

materiālu izmantošana un intelektuālā īpašuma tiesības

 

Šīs vietnes autortiesības pieder Takeda. Visas pārējās intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Takeda ļauj jums kopēt šajā vietnē publicētos materiālus tikai nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka jebkura šo materiālu kopija satur visus ziņojumus par autortiesībām un citām īpašumtiesībām.

 

saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

 

Šī vietne var ietvert hiperteksta saites uz trešo pušu’ tīmekļa vietnēm. Takeda nav atbildīga un neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz jebkādu informāciju vai viedokli, kas atrodams šādās trešo pušu vietnēs. Takeda nav piešķirta nekāda kontrole pār šīm vietnēm, un to saturs var tikt mainīts, nebrīdinot Takeda, tāpēc tīmekļa vietnes lietotāja atbildība ir pārbaudīt, vai piekļūtā informācija ir precīza un vai programmatūra, kas lejupielādēta no šīs vietnes, nesatur vīrusus vai citas destruktīvas vienības. Takeda neuzņemas nekādu atbildību par nekādiem zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām vai atbildību, kas radusies šāda materiāla lejupielādēšanas rezultātā.

 

informācija nav paredzēta, lai aizstātu veselības aprūpes speciālista profesionālo padomu

 

Tīmekļa vietnes informācija ir paredzēta tikai, lai sniegtu zināšanas par veselības jautājumiem. Šī informācija nav uzskatāma par pilnīgu, un to nedrīkst izmantot, lai aizstātu vizīti, zvanu, konsultāciju vai ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista padomu. Takeda neiesaka veselības problēmu pašrocīgu risināšanu. Ar veselības aprūpi saistītie jautājumi ir pienācīgi jāpārrunā ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Šajā vietnē esošā informācija neaizvieto medicīnisku konsultāciju, un tā nedrīkst kavēt vēršanos pēc medicīniska padoma.

 

informācijas precizitāte, pilnīgums un aktualitāte netiek garantēta

 

Vietnē pieejamā informācija nav pilnīga. Takeda pieliek visas iespējamās pūles, lai ietvertu precīzu un aktuālu informāciju, kad vien iespējams, taču tā nesniedz nekādas garantijas vai apgalvojumus attiecībā uz informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Šī informācija tiek “bez jebkādas” tiešas vai netiešas garantijas, tostarp (bet ne tikai) bez ierobežotas vai netiešas garantijas par informācijas piemērotību noteiktam mērķim. Takeda neuzņemas atbildību par datora bojājumiem, kas radušies tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā. Takeda neapgalvo un negarantē, ka piekļuve vietnei būs pieejama savlaicīgi, būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Takeda negarantē, ka šīs lapas vai serveris, kas nodrošina to piekļuvi, nesatur vīrusus vai citus kaitnieciskus elementus. Takeda un tās filiāles un meitasuzņēmumi, kā arī to attiecīgie biroji, direktori, darbinieki, aģenti, pārstāvji, informācijas sniedzēji un licences sniedzēji, kā arī viņu attiecīgie mantinieki un cedenti nekādā gadījumā nav atbildīgi par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem, izņēmuma, īpašiem, soda vai citi zaudējumiem, pat ja viņi tiek informēti par šādu zaudējumu iespējamību. Iepriekš minēto izslēgšanu nevar piemērot jurisdikcijās, ja tās nepieļauj netiešo garantiju izslēgšanu.

 

informācija

 

Uz jebkuru personu identificējošu informāciju elektroniskajā saziņā ar šo vietni attiecas Takeda Paziņojums par privātumu.